Přehled informací k zápisu do mateřské školy na rok 2017/2018


Tato stránka je určena zájemcům o zapsání dítěte do naši Mateřské školy. Zde jsou všechny dokumenty, jak školy tak i souhrnné informace MŠTV. Ty Vám pomohou, abyste se mohli orientovat v oblasti předškolního vzdělávání po 1. lednu 2017. Dokument školy je v plném znění zobrazen na této webové stránce. Informace MŠTV jsou k dispozici pouze ve formátu pdf. Pokud Váš webový prohlížeč neumí obsah dokumentu zobrazit, můžete si ho stáhnout a zobrazit v odpovídajícím prohlížeči pro pdf soubory.

Přímé odkazy na soubory s informacemiZákladní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace
K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz
IČ: 710 00 984
zschotebuz@seznam.cz tel.: 558 733 004

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ do předškolního vzdělávání
pro školní rok 2017/2018

č. j.: ZSCH 1/2017     

Pro školní rok 2017/2018 je maximální možný počet přijatých dětí 8.

I
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let věku.

II
Pro děti od 5 let věku je předškolní vzdělávání povinné podle § 34 odst. 1 Školského zákona od 1. 9. 2017.

III
Nárok na přednostní přijetí mají od 1. 9. 2017 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého roku věku podle § 34 odst. 3 Školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

IV
Při přijímání dětí do MŠ vychází ředitelka školy z těchto kritérií:

  1. Trvalý pobyt – spádová oblast (v případě cizinců s místem pobytu).
  2. Věk dítěte podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
  3. V případě shody dat narození i spádové oblasti se postupuje losem. Losování proběhne za účasti ředitele školy a zákonných zástupců dětí, kteří losují o poslední postupové místo.
  4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích – podle věku od nejstaršího po nejmladší.

V Chotěbuzi dne 6.4.2017
Mgr. Martina Dziadková
pověřena řízením ZŠ a MŠ


Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028