Rozvrhy hodin základní školy Chotěbuz


Rozvrh hodin platný pro dobu plaveckého výcviku v hodinách tělesné výchovy

1.ročník

Den\Hodina 1. 2. 3. 4.
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk  Výtvarná výchova
Středa Český jazyk  Český jazyk Prvouka  Hudební výchova
Čtvrtek Český jazyk  Matematika Českýjazyk Pracovní činnosti
Pátek Český jazyk  Matematika Tělesná výchova Tělesná výchova

2.ročník

Den\Hodina 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka Český jazyk 
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova 
Středa Český jazyk Matematika Prvouka  Hudební výchova  
Čtvrtek Český jazyk  Matematika Český jazyk  Pracovní činnosti  
Pátek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Tělesná výchova  

3.ročník

Den\Hodina 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk Prvouka
Úterý Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk  
Středa Český jazyk Český jazyk  Matematika Prvouka Hudební výchova
Čtvrtek Český jazyk  Anglický jazyk Matematika  Prvouka Výtvarná výchova
Pátek Matematika Český jazyk  Tělesná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti

4.ročník

Den\Hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Český jazyk Anglický jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda  
Úterý Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk Výtvarná výchova  
Středa Český jazyk Český jazyk Matematika Přírodověda Hudební výchova  
Čtvrtek Český jazyk Anglický jazyk Matematika Vlastivěda Výtvarná výchova Informatika
Pátek Matematika Český jazyk Tělesná v. Tělesná v. Pracovní činnosti  

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028