Starší informace jsou v archivu.

Informace pro rodiče všech žáků i předškoláků


POZOR! - Důležité pravidlo ve stravování!

Při absenci dítěte: 
Odhlásit obědy lze nejpozději do 8.00 hod. téhož dne, jinak bude oběd automaticky přihlášen!
Totéž platí i pro opětovné přihlášení obědů, do 8.00 hod. v den , kdy dítě nastoupí do MŠ nebo ZŠ.
Přihlásit nebo odhlásit obědy lze emailem, telefonicky nebo si dítě může přihlásit obědy při nástupu do ZŠ osobně paní Stenzelové.
Pokud oběd nebude v den nástupu přihlášen,  zůstává automaticky odhlášen, a nemůže být dítěti vydán! 


 [16.2.2017]  Karneval - změna !

Vážení rodiče, moc se omlouváme,
ale zítřejší KARNEVAL v MŠ musí proběhnout bez účasti rodičů.

Klaun HOPSALÍN nám dnes zrušil účast na karnevalu z důvodu nemoci.

Je zajištěn náhradní program, ale musí proběhnout společně se základní školou v prostorách MŠ.
Z kapacitních důvodů není tedy možné přijímat další hosty.

Děkujeme za pochopení.

[- 16.2.2017 -]        

 17.2.2017    Karneval

KARNEVAL proběhne v pátek 17.2.2017 v MŠ - focení od 7.30 hod.
Od 9.30 vystoupí klaun HOPSALÍN. 

[-19.1.2017-]

 13.2.2017    Návštěva divadla 

V pondělí 13.2.2017 jede ZŠ a MŠ do divadla  Bajka.
Vstupné hradí Spolek rodičů.

[-19.1.2017-]

 leden 2017  Poděkování

Obdrželi jsme poděkování za organizaci sbírky na naší škole. Toto poděkování ale patří všem rodičům, kteří svými dary podle svých možností sbírku podpořili. Je také na nás, abychom se i my k poděkování rodičům připojili. Níže uvedený dopis je adresován i Vám.

[-28.1.2017-]

 5.1.2017  Výsledky soutěže škol ve sběru papíru a PET lahví 2016

Pořadatel soutěže škol ve sběru pet lahví a papíru Nehlsen Třinec, s.r.o. nám zaslal výsledky, které jsou uvedeny v tabulkách níže.

Naše škola se v této soutěži neztratila, podívejte se na výsledek průměru na žáka v obou kategoriích. Celková váha nasbíraných lahví i papíru je úctyhodná. Výsledky nám byly zaslány s poděkováním, ke ktrerému se připojuje i naše škola. Poděkování patří všem, kteří se o průběk soutěže i nasbíraný odpad a jeho transport zasloužili.


 

[-5.1.2017-]

 

 23.12.2016-2.1.2017  Vánoční prázdniny

Během vánočních prázdnin, v době od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 je MŠ i ZŠ uzavřena.

[-21.12.2016-]

Informace pro rodiče předškoláků - MŠ


 22.12.2016   Vánočníbesídka

Dne 22.12.2016 proběhne v MŠ VÁNOČNÍ besídka v 15.30 hod. Účast na jednu rodinu je omezena pouze na tři členy z důvodu kapacitního omezení.
Další zájemci mohou shlédnout vystoupení dětí dne 21.12.2016 v 10.00 hod. v MŠ na generální zkoušce

[-17.11.2016-]

 Květen 2016   Zápis dětí do MŠ 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017-2018 proběhne až v květnu 2017.
Datum zápisu je stanoven vyhláškou a bližší informace budou poskytnuty později.

[-17.11.2016-]

Informace pro rodiče žáků - ZŠ


---


Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028