Starší informace jsou v archivu.

Informace pro rodiče všech žáků i předškoláků


POZOR! - Důležité pravidlo ve stravování!

Při absenci dítěte: 

Odhlásit obědy lze nejpozději do 7:00 hod. téhož dne, jinak bude oběd automaticky přihlášen! Totéž platí i pro opětovné přihlášení obědů, do 7:00 hod. v den , kdy dítě nastoupí do MŠ nebo ZŠ.
Přihlásit nebo odhlásit obědy lze emailem (zschotebuz@seznam.cz) a nebo telefonicky (558 733 004). Ve výjimečných případech si dítě může přihlásit obědy osobně při nástupu do ZŠ do 7:45 hod.paní Stenzelové. 
Pokud oběd nebude v den nástupu přihlášen,  zůstává automaticky odhlášen, a nemůže být dítěti vydán! 


---

Informace pro rodiče předškoláků - MŠ


 21.12.2018  Vánoční besídka

Dne 21.12.2018 proběhne v MŠ VÁNOČNÍ BESÍDKA v 15:30 hod.
Z důvodu kapacity MŠ prosíme o účast maximálně tří členů jedné rodiny.
Další zájemci o shlédnutí vystoupení se mohou přijít podívat na generální zkoušku ve čtvrtek 20.12.2018 v 10.00 hod.

Děkujeme za pochopení.

[ zveřejněno 20.11.2018 ] 

Informace pro rodiče žáků - ZŠ


 14.12.2018  Vánoční dílny

Zveme všechny rodiče na Vánoční dílny, které proběhnou dne v pátek 14.12.2018 od 15:30 hodin.

[ zveřejněno 16.11.2018 ]


Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028